INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

AMMS

AMMS

Zintegrowany system kompleksowej obsługi szpitala i/lub przychodni

Zintegrowany system kompleksowej obsługi szpitala i/lub przychodni

AMMS (Asseco Medical Management Solutions) to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny wspomagający działalność średnich i dużych placówek medycznych, głównie szpitali, przychodni przyszpitalnych oraz przychodni i ambulatoriów lecznictwa otwartego, sieci placówek zarówno prowadzących działalność komercyjną jak i świadczących usługi finansowane przez NFZ. AMMS wraz pakietem rozwiązań InfoMedica, wspomagających działalność administracyjną placówek służby zdrowia, stanowi zintegrowany system zarządzania placówką.

 

Wybrane funkcjonalności

 • wprowadzenie mechanizmów zarządzania dokumen­tacją medyczną od momentu wprowadzenia danych, poprzez tworzenie dokumentów elektronicznych, składowanie ich podpisanych elektronicznie wersji aż do ich wydruku i składowania w magazynie/archiwum dokumentacji papierowej
 • możliwość skanowania dokumentów tożsamości pacjen­tów, podczas rejestracji i na ich podstawie automa­tyczne rejestrowanie danych demograficznych pacjenta
 • obsługa kodów dwuwymiarowych do zapisu i odczytu informacji o skierowaniach
 • wspieranie procesów decyzyjnych poprzez wskazywa­nie interakcji leków
 • wspomaganie rozwiązań regionalnych: przekazywanie informacji, w postaci elektronicznej, na temat działal­ności szpitala do organu założycielskiego
 • rozbudowa narzędzi kontroli pracy systemu i baz danych zwiększająca zakres kontroli i nadzoru admi­nistratorów
 • wprowadzanie danych poprzez szybkie wskazywanie elementów obrazu oraz wybieranie pozycji słowniko­wych ogranicza potrzebę wprowadzania tekstu oraz normalizuje jego treść

Wybrane cechy interfejsu użytkownika

 • działanie w przeglądarce internetowej, brak koniecz­ności instalacji oprogramowania na stacjach użytkow­ników, możliwość uruchomienia w środowisku różnych systemów operacyjnych oraz na komputerach przenoś­nych i tabletach
 • tworzenie paneli użytkownika zawierających bezpo­średni dostęp do funkcji najczęściej wykorzystywanych
 • obsługa wielu języków
 • podwyższenie bezpieczeństwa przesyłu informacji poprzez zastosowanie kryptografii asymetrycznej
 • możliwość nanoszenia notatek i oznaczeń graficznych na obrazy przechowywane w systemie, np. ilustrujące wynik badania diagnostycznego
 • wyraźne oznaczenie pól obligatoryjnych, edytowalnych oraz błędnie wypełnionych
 • możliwość definiowania skrótów klawiszowych dla użytkownika
 • w każdym miejscu systemu istnieje możliwość wyświet­lenia pełnej ścieżki zawierającej nazwy wszystkich, uruchomionych wcześniej, ekranów z możliwością do wybranego ekranu z listy
 • przełączanie w tryb nagły: możliwość, w dowolnym momencie, aktualnie wykonywanego zadania, wyko­nanie innej operacji np. obsługa sprawy pilnej i powrót do przerwanego zadania
Newsletter

Certyfikaty:

 

                   

Partnerzy:

 

               

 

© 2007-2016 Copyright by BMM Sp. z o.o.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Polityka cookies
Realizacja: Ideo

CMS   Edito Powered by