INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

Infomedica

Infomedica

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania ZOZ-em

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania ZOZ-em

InfoMedica to kompleksowy pakiet oprogramowania firmy Asseco Poland dla zakładów opieki zdrowotnej. Podstawowym przeznaczeniem pakietu jest prowadzenie szczegółowej ewidencji świadczeń zdrowotnych w układzie dokumentacji medycznej, w tym: ruchu chorych, obrotu lekiem i materiałami zużywanymi w procesie leczenia, ewidencji badań, zabiegów, konsultacji i procedur medycznych, obsługi pracowni diagnostycznych oraz wykonywanych badań laboratoryjnych, a także prowadzenie szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, w tym: ewidencji finansowo-księgowej, materiałowej, kadrowej i płacowej.

 

Korzyści z wdrożenia systemu InfoMedica

 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (łatwy dostęp do danych z dowolnego stanowiska komputerowego)
 • ewidencja i kontrola gospodarki lekiem z dokładnością do konkretnego pacjenta
 • elektroniczne zlecanie badań oraz leków
 • ewidencja kosztów na pacjenta (Medyczna Karta Pacjenta)
 • pełna ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • rozliczanie z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • wspieranie sprawozdawczości dla organów założycielskich
 • wsparcie w zakresie przygotowywania analiz ekonomicznych

  

Funkcjonalność systemu

Funkcjonalność systemu

Pakiet InfoMedica składa się z dwóch grup oprogramowania: z systemów medycznych oraz z systemów administracyjno-zarządczych:

 

 

Systemy medyczne:

 • Ruch Chorych: Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka
 • Zlecenia
 • Blok Operacyjny
 • Zakażenia szpitalne
 • Pracownia Diagnostyczna
 • Pracownia Patomorfologii
 • Punkt Pobrań
 • Laboratorium z mikrobiologią
 • Apteka
 • Apteczka Oddziałowa
 • Przychodnia Pro (Rejestracja, Gabinet, Statystyka)
 • Medycyna Pracy
 • Stomatologia
 • Rehabilitacja
 • Dokumentacja Medyczna
 • Oddział Dializowanych (Stacja Dializ)

 

Systemy administracyjno-zarządcze:

 • Finanse-Księgowość
 • Rejestr Sprzedaży
 • Rejestr Zakupu (Podawczy)
 • Kasa
 • Windykacja
 • Sprzedaż Usług Medycznych (rozliczanie umów komercyjnych)
 • Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń
 • Koszty (wycena kosztów rzeczywistych)
 • Kalkulacja Kosztów Leczenia
 • Budżetowanie
 • System Wspomagania Decyzji
 • Gospodarka Materiałowa
 • Zamówienia wewnętrzne
 • Obsługa zamówień i przetargów
 • Środki trwałe
 • Wyposażenie
 • Elektroniczna inwentaryzacja
 • Kadry
 • Płace
 • Ewidencja Czasu Pracy (Grafik)

 

Informacje dodatkowe

Środowisko pracy, interfejs użytkownika

 
Pakiet InfoMedica pracuje w środowisku graficznym. Wynika to z wymagań funkcjonalnych użytkowników oraz obowiązujących w kraju standardów. Pakiet komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając mu możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi.
W wielu funkcjach związanych z wprowadzaniem danych pakiet udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, szablony, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych czy terytorialnych itp.).
 
 

Administrowanie pakietem

 
System pozwala na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy przy użyciu standardowych urządzeń i mechanizmów realizacji tej procedury (tzw. back-up). Administrator posiada możliwość zdalnego uruchamiania (na życzenie) procedur archiwizacji danych lub zaimplementowania realizacji tej operacji automatycznie.
Administrator posiada możliwości pełnej konfiguracji parametrów pracy aplikacji tworzących pakiet.
 
 

Współpraca z oprogramowaniem aplikacyjnym innych producentów

 
Pakiet InfoMedica spełnia normy dotyczące zakresu funkcjonalnego i użytkowego regulujące kształt systemów informatycznych dla sektora opieki zdrowotnej. Oznacza to możliwość współpracy z oprogramowaniem specjalistycznym (aplikacje dla jednostek opieki zdrowotnej) zgodnym z przyjętymi standardami (np. HIM, HISA).
Współpraca z oprogramowaniem specjalistycznym nie zgodnym z przyjętymi standardami jest możliwa po uzgodnieniu procedur wymiany danych.
Pakiet InfoMedica pozwala na przekazywanie danych statystycznych drogą elektroniczną do jednostek nadrzędnych (np. PZH)
Dzięki zastosowaniu mechanizmów współpracy z systemami home banking możliwe jest przekazywanie drogą elektroniczną informacji o płatnościach i pobierania informacji o zrealizowanych przelewach.
Dostępne są mechanizmy elektronicznej wymiany danych z systemami płatników świadczeń (oddziałów NFZ) w dostępnych formatach. Przygotowane zostały mechanizmy wymiany danych kadrowych i płacowych (dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych) z systemem ZUS Płatnik.
 
 

Współpraca z oprogramowaniem biurowym

 
Większość modułów pakietu InfoMedica pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office.
Moduły pakietu InfoMedica przygotowują wyniki sprawozdań i analiz w postaci plików MS Office (np. MS Excel) oraz automatycznie (mechanizm OLE) uruchamiają wybrany moduł pakietu MS Office i prezentują w nim przygotowane wyniki w dowolnie opracowanej przez użytkownika formie (tabela, wykres, pismo itp.).
Wszystkie moduły pakietu InfoMedica pozwalają na przekazanie tabel, zestawień, wykazów poprzez schowek do dowolnej aplikacji pracującej w środowisku MS Windows.
 
 

Współpraca z urządzeniami do automatycznego wprowadzania danych

 
Pakiet umożliwia wprowadzanie danych przy użyciu czytników kodów paskowych – np. kodów leków czy kodów materiałów do badań laboratoryjnych.
Technologia zastosowana do produkcji pakietu pozwala na wykorzystanie mechanizmów automatycznego pobierania i gromadzenia informacji z urządzeń diagnostycznych i laboratoryjnych.
 
 

Bezpieczeństwo i poufność danych w pakiecie

 
Technologia zastosowana do produkcji pakietu zapewnia dużą odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwość wykonania ich kopii bieżących.
Wszystkie moduły pakietu są wyposażone w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Pakiet jest zabezpieczony na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). Pakiet jest przygotowany na wdrożenie bardziej zaawansowanych zasad dostępu – grupy użytkowników, zależności czasowe dostępu do danych itp.
Pakiet InfoMedica odpowiada warunkom technicznym oraz pozwala na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji) jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe – warunki te wynikają z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 3 czerwca 1998 roku.
Pakiet monitoruje wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.), przechowując archiwum tych zdarzeń oznaczonych „elektronicznym podpisem” użytkownika inicjującego bądź obsługującego zdarzenie.
 
 

Procedury walidacji gromadzonych danych

 
W pakiecie zaimplementowano zasady poprawnego tworzenia dokumentacji medycznej, co gwarantuje prawidłowe gromadzenie danych przez jego użytkowników. Pakiet wyposażony jest w zestaw walidacji (normatywnych reguł sprawdzania poprawności) m. in. diagnoz wstępnych i oddziałowych, trybów przyjęcia w stosunku do rodzaju schorzenia, procedur medycznych, tworzenia kart statystycznych i kart statystycznych psychiatrycznych oraz kart zgonów.
System udostępnia mechanizmy selektywnego dostępu do danych z możliwością ich grupowania i przetwarzania oraz definiowania i zapamiętywania zapytań. Zastosowanie technologii klient-serwer pozwoliło na zwiększenie do maksymalnie wysokiego poziomu mechanizmów kontroli spójności i kompletności danych już na poziomie serwera baz danych.
Newsletter

Certyfikaty:

 

                   

Partnerzy:

 

               

 

© 2007-2016 Copyright by BMM Sp. z o.o.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Polityka cookies
Realizacja: Ideo

CMS   Edito Powered by