INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

OPTICO - Symulator Kosztów

OPTICO - Symulator Kosztów

Program do symulacji kosztów szpitala

Program do symulacji kosztów szpitala

OPTICO - Symulator Kosztów to narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób obliczenie kosztów przez Zakłady Opieki Zdrowotnej, zgodnie z nowymi wytycznymi opartymi na obiektowym rachunku kosztów.

 

Nad stworzeniem standardu dotyczącego prowadzenia rachunku kosztów przez Zakłady Opieki Zdrowotnej udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pracuje zespół specjalistów, działający pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia. Nowy standard rachunku kosztów będzie narzędziem umożliwiającym zbieranie informacji kosztowych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych według jednolitych i precyzyjnych wytycznych.

 
 
Nowy rachunek kosztów pozwoli obliczyć koszt leczenia pacjenta w rozbiciu na:
 • Koszty produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które dotyczą bezpośrednio leczenia pacjenta
 • Planowane koszty hospitalizacji wraz z ich składowymi, nie tylko koszty tzw. hotelowe, ale również koszty, które należy ponieść z tytułu dodatkowej opieki nad pacjentem (np. koszt dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, jeżeli pacjent takich wymaga)
 • Koszt procedur medycznych i jego składowe
 • Koszty gotowości do udzielania świadczeń
 • Koszty niewykorzystanego potencjału

 

OPTICO - Symulator Kosztów pozwala skalkulować finansowo cały model biznesowy Szpitala, oddziału czy poradni. Zajmuje się kosztami planowanymi (symulowanymi), ustalanymi w oparciu o wielkości rzeczywiste.
 
 
OPTICO - Symulator Kosztów jest narzędziem służącym do podejmowania przyszłych decyzji oraz analizy bieżącej sytuacji jednostki, ułatwiającym zarządzanie placówką.
 
 
OPTICO - Symulator Kosztów to pierwszy system na rynku, który pozwala na:
 • symulowanie zmian kosztów działalności całego szpitala przed ich wprowadzeniem wraz z obserwacją wyników
 • zapisanie różnych scenariuszy procesu symulacji
 • porównanie planowanych wartości z danymi rzeczywistymi zaczerpniętymi z systemu księgowego
 • sprawdzenie poprawności definiowanych ścieżek pacjentów
 • reużywalność raz zdefiniowanych fragmentów procesu leczenia
 

Korzyści z wdrożenia Symulatora Kosztów

 • Przewidywanie rezultatów decyzji, przed ich rzeczywistym podjęciem
 • Tworzenie różnych scenariuszy możliwych zdarzeń
 • Zmniejszenie ryzyka niewłaściwych decyzji
 • Optymalizacja kosztów leczenia pacjentów
 • Ułatwienie monitorowania wykorzystania zasobów
 • Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów
 • Możliwość kontrolowania przekroczenia dostępności zasobów
 • Zmniejszenie kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania gotowości zasobów

 

 

Symulacja w systemie udziela odpowiedzi na następujące pytania:
 • Jak zmiany poszczególnych składników wchodzących w skład ścieżki pacjenta (np. zmiana wynagrodzeń, zmiana kosztów leków) wpływają na całkowity koszt leczenia?
 • Ile jednostka może zaoszczędzić w wyniku wprowadzenia planowanych zmian np. zmian organizacyjnych, wynagrodzeń, polityki lekowej?
 • Czy jest możliwe bardziej efektywne (umożliwiające wypracowanie większego zysku) wykorzystanie dostępnych zasobów?
 • Czy mamy wystarczającą ilość zasobów, aby świadczyć dodatkową działalność np. komercyjną?
 • Po ile opłaca nam się sprzedać usługi przy określonej ilości?

Zastosowanie Symulatora Kosztów

 • Obliczanie rzeczywistych kosztów działalności Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Obliczanie planowanych (symulowanych) kosztów leczenia pacjenta
 • Obliczanie kosztu całkowitego poszczególnych obiektów kosztowych
 • Obliczanie zużycia obiektów kosztowych
 • Obliczanie kosztu całkowitego zasobu ekonomicznego
 • Obliczanie zużycia zasobów ekonomicznych
 • Obliczanie kosztów utrzymania gotowości zasobów
 • Obliczanie kosztów niewykorzystanych zasobów
 • Obliczanie kosztu jednostkowego zasobu
 • Obliczanie kosztów ścieżki leczenia pacjenta
 • Obliczanie kosztów utrzymania gotowości zasobów związanych z daną ścieżką leczenia pacjenta
 • Obliczanie kosztów zarządu
 • Symulacja wyniku po zmianie kosztów, ilości zasobów itd.
 • Badanie wpływu zmian wartości kosztów lub zasobów, na koszty leczenia pacjenta
 • Kontrola dostępności zasobów ekonomicznych
 • Monitorowania wykorzystania zasobów
 • Tworzenie raportów statycznych: kosztów zasobów, symulacji ścieżki leczenia pacjenta, niewykorzystanego potencjału zasobów ekonomicznych oraz przy współpracy z hurtownią danych OPTICO szeregu raportów dynamicznych

Jak korzystać z systemu?

 1. Wprowadzić dane do systemu OPTICO - Symulator Kosztów

 

Dane zasilające poszczególne obszary obsługiwane przez Symulator Kosztów wprowadzane są do aplikacji przez użytkowników lub importowane.
 
 
 1. Skonfigurować ścieżkę

 

Użytkownik może konfigurować dowolną ilość ścieżek leczenia pacjenta na podstawie danych bazowych oraz symulować koszt leczenia pacjenta w zależności od zmiany kosztu prostego czy ilości zaangażowanych zasobów. OPTICO - Symulator Kosztów umożliwia symulowanie kosztów w zależności od ilości wykonań danej ścieżki (czyli ilości pacjentów) i ilości wykonań innych ścieżek.

   

 

 1. Symulować ścieżkę pacjenta

 

OPTICO - Symulator Kosztów umożliwa symulowanie wielu ścieżek pacjenta ze względu na wartości, możliwe krotności kosztów, zasobów czy obiektów kosztowych. Uzyskane wyniki mogą zostać zapisane do pliku PDF, a następnie można powrócić do wartości bazowych.

Informacje techniczne

 

 1. Posiadanie dostępu do Internetu o prędkości wysyłania: 256 Kb/s i prędkości pobierania: 512 Kb/s.
 2. Posiadanie komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową w wersji:
 • Internet Explorer 7 lub nowszej,
 • Firefox 11 lub nowszej,
 • Opera 12 lub nowszej,
 • Safari 5 lub nowszej,
 • Google Chrome,
 1. Włączona obsługa Java Script i Cookies.
 2. Komputer z 2 GB pamięci operacyjnej.

Partner merytoryczny

W zakresie budowy modeli nowoczesnego rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych współpracujemy z firmą WiP Controlling Sp. z o.o. więcej »

 

 

 

W oparciu o system OPTICO - Symulator Kosztów firma WiP Controlling Sp. z o.o. realizuje: Warsztaty z projektowania systemów zarządzania kosztami w podmiotach leczniczych. więcej »

 

Newsletter

Certyfikaty:

 

                   

Partnerzy:

 

               

 

© 2007-2016 Copyright by BMM Sp. z o.o.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Polityka cookies
Realizacja: Ideo

CMS   Edito Powered by