INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

Szpitalny Benchmarking

Szpitalny Benchmarking

Analiza porównawcza Zakładów Opieki Zdrowotnej

Szpitalny Benchmarking

Szpitalny Benchmarking to innowacyjna usługa porównywania sprawności działania, efektywności i wyników szpitala z innymi jednostkami o podobnej wielkości, zakresie działalności, funkcjonującymi w podobnych warunkach.

 

Nowatorski projekt Benchmarkingu Jednostek Ochrony Zdrowia, autorstwa firmy BMM Sp. z o.o., został wyróżniony w regionalnej edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010", zdobywając nagrodę w kategorii "Innowacyjna usługa".

 

Doświadczenia innych Szpitali – Twoim doświadczeniem

Porównywanie procesów i praktyk stosowanych we własnej organizacji, ze stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie służy jako podstawa doskonalenia. Benchmarking to uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk. Ucząc się od lepszych, omijamy błędy, które już zostały popełnione przez innych.

 

Kiedy menedżerowi przydaje się benchmarking?

 • Gdy potrzebuje obniżyć koszty oddziału, poradni, laboratorium lub innej jednostki organizacyjnej
 • Gdy potrzebuje zwiększyć przychody
 • Gdy musi zlikwidować jakiś obszar działalności
 • Gdy chce przekazać jakąś funkcję w outsourcing
 • Gdy zmienia profil lub zakres działalności oddziału
 • Gdy staje przed koniecznością zwalniania ludzi i potrzebuje mieć pewność których ludzi zwalniać
 • Gdy idzie na negocjacje ze związkami zawodowymi

Korzyści ze Szpitalnego Benchmarkingu

 • Wykorzystywanie doświadczenia innych szpitali
 • Unikanie błędów, które zostały już popełnione przez innych
 • Identyfikowanie obszarów działalności szpitala wymagających usprawnienia
 • Optymalizacja procesów zachodzących w szpitalu
 • Podniesienie kultury organizacyjnej szpitali
 • Zdobycie wiedzy o ile można poprawić efekty i ile można wymagać od swoich podwładnych
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania aparatury medycznej
 • Eliminowanie nadmiernie ponoszonych kosztów
 • Eliminowanie nierentownych procedur i obszarów działalności
 • Skuteczniejsze motywowanie pracowników do działań naprawczych i doskonalących
 • Zwiększenie efektywności pracowników i grup pracowniczych

Jak działa Szpitalny Benchmarking?

W ramach usługi umożliwiamy jednostkom ochrony zdrowia benchmarking poprzez dostarczenie gotowych raportów i zestawień wykonanych na podstawie danych otrzymanych od placówek biorących udział w projekcie.

 

Szpitalny Benchmarking opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania i udostępniania sobie informacji z gwarancją nie udzielania ich stronom trzecim. Jednostki zaangażowane w projekt otrzymują gwarancję poufności przekazywanych danych.

 

Analiza porównawcza opiera się na identycznych i obiektywnych miarach. Musimy mieć pewność, że mierzymy te same wartości i w ten sam sposób. Porównanie wartości bez wiedzy o sposobie ich wyliczenia może bowiem prowadzić do błędnych wniosków.

 

 

W ramach usługi Szpitalnego Benchmarkingu oferujemy Państwu dwa rodzaje raportów prezentujących wyniki analizy porównawczej:

 • raport bezpłatny

Zawiera porównanie wyników danej jednostki w poszczególnych obszarach analizy z uśrednionymi wynikami wszystkich szpitali, zaangażowanych w projekt oraz wynikami poszczególnych jednostek bez podania ich nazw. Osobno otrzymujemy listę podmiotów, które udostępniły swoje dane do analizy. Raport pokazuje czy wyniki jednostki plasują ją powyżej czy poniżej średniej wyników szpitali z analizowanej grupy. Jedynym warunkiem otrzymania przez jednostkę raportu bezpłatnego jest udostępnienie określonych danych.

 • raport premium

Zawiera szczegółowe porównanie wyników danej jednostki w poszczególnych obszarach analizy z wynikami konkretnych szpitali. Prezentuje pozycję placówki na tle innych jednostek, które udostępniły swoje dane do analizy. Wskazuje liderów w danej dziedzinie, na których warto się wzorować. 

 

 

 

Przebieg procesu benchmarkigu:

 

 1. Zebranie grupy "podobnych" szpitali gotowych do wzajemnej wymiany informacji
 2. Warsztaty, na których ujednolicone zostaną definicje danych i uzgodnione wskaźniki, które później porównujemy
 3. Wygenerowanie arkuszy benchmarkingowych
 4. Wypełnienie arkuszy w szpitalach
 5. Zasilenie hurtowni danych informacjami z arkuszy
 6. Przetworzenie danych i wygenerowanie raportów
 7. Spotkanie w celu prezentacji i ostatecznej weryfikacji otrzymanych danych
 8. Ostateczna wersja raportów

 

 

Raport bezpłatny
Raport bezpłatny
Raport premium
Raport premium

Przykładowe obszary analizy porównawczej

 • Koszty, przychody i wyniki jednostek organizacyjnych (całkowite, jednostkowe w odniesieniu na nośniki kosztów, przychodów, grupy JGP, procedury medyczne itp.)
 • Rentowność szpitali, poszczególnych oddziałów, zakładów, przychodni, poradni itd.
 • Efektywność wykorzystania zasobów tj. pracowników i grup pracowniczych, aparatury medycznej, łóżek itp.
 • Sprawność działania
 • Standardy i wyniki leczenia

Skontaktuj się z nami

Zainteresowanych usługą Szpitalny Benchmarking lub otrzymaniem szerszych informacji na temat naszej oferty zachęcamy do kontaktu:

 

telefon: +48 17 852 09 44

e-mail:

 

Formularz kontaktowy »

 

Newsletter

Certyfikaty:

 

                   

Partnerzy:

 

               

 

© 2007-2016 Copyright by BMM Sp. z o.o.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Polityka cookies
Realizacja: Ideo

CMS   Edito Powered by