top_bg.jpg [123.67 KB]

Hurtownie danych

 

Dane potrzebne do podejmowania
decyzji zarządczych powinny być
spójne i łatwo dostępne


Dlatego, jeżeli: 

  • nie wiesz czy dane, którymi dysponujesz są kompletne,

  • musisz długo czekać na liczby potrzebne do analizy,

  • pozyskiwanie danych historycznych z różnych źródeł sprawia Ci kłopot,

zleć nam budowę hurtowni danych. Rozwiąże ona wszystkie powyższe problemy. 


Potrzebne dane zawsze pod ręką
Zadbamy o to, by wszystkie dane, jakich potrzebujesz do podejmowania decyzji zarządczych były w jednym miejscu,
dostępne dla menedżerów już po kilku kliknięciach. Koniec z czasochłonną i kosztowną obróbką danych do analizy.  

Wszystko, czego potrzebujesz w jednej bazie danych
Wszystkie dane, jakich potrzebujesz, także pochodzące z różnych źródeł - systemów i modułów pracujących w szpitalu -
znajdą się w jednym miejscu, dostępnym dla wszystkich odbiorców. 

Realne dane, w 100% jednoznaczne
Koniec z zastanawianiem się, jak zinterpretować dane zaewidencjonowane w bazie HIS i rozbieżnymi danymi w raportach,
z których korzystasz. Zbudowane przez nas Hurtownie Danych wyeliminują wszystkie błędy i nieścisłości w raportach.

 

Jak budujemy hurtownie danych?

 

Hurtownie danych, zasilane całościowo lub przyrostowo, budujemy w oparciu o SQL Serwer
oraz Oracle. Praca nad stworzeniem hurtowni danych często obejmuje następujące elementy. 

Pobieranie danych z różnych źródeł
Selekcjonujemy dane pozyskiwane z  różnych modułów szpitalnego systemu informatycznego i innych systemów. 

Czyszczenie i konsolidacja
Na tym etapie wskazujemy braki danych, eliminujemy błędy (dane poza zakresem), budujemy połączenia
oraz ustanawiamy relacje między danymi z różnych źródeł. Na koniec weryfikujemy prawidłowość danych podczas zasilania. 

Budowa modeli analitycznych OLAP
Tworzymy mechanizmy, które przyśpieszają i ułatwiają opracowywanie raportów, analizę, wyciąganie wniosków
oraz podejmowanie decyzji. 

Projektowanie warstwy prezentacyjnej docelowych raportów 
Na podstawie przygotowanych źródeł danych i określonych wymagań interesariuszy powstają szablony raportów,
które będą wykorzystywane przez docelowych użytkowników biznesowych.

 

Docieramy do wszystkich danych,
jakimi dysponuje Klient 

 

Od 20 lat wspieramy placówki zajmujące się ochroną zdrowia. W przeciwieństwie
do wielu innych firm doradczych wiemy, jakich liczb szukamy
i jesteśmy w stanie dostać się do wszystkich danych, jakimi dysponuje szpital,
także baz danych Infomedica/AMMS. 

 

Zobacz, jak dzięki usługom BMM skorzystali inni

 

RCKIK Poznań

 

 

 

Co nasi Klienci doceniają
we współpracy z BMM?

 

"Projekt realizowany przez BMM znacząco usprawnił sprawozdawczość i pozwolił skrócić czas oczekiwania na informacje,
zarówno dla dyrekcji, jak i instytucji nazorujących naszą pracę". 
Krzysztof Olbromski
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

 

Zaufali nam

 

RCKiK Rzeszów
220x108_7.png [5.39 KB]
RCKiK Olsztyn 
220x108_11.png [16.99 KB]
RCKiK Poznań 
220x108_6.png [10.09 KB]
ZOZ w Ropczycach  

 

SPZOZ Przeworsk
220x108_10.png [14.91 KB]
Szpital Powiatowy w Limanowej
220x108_9.png [22.29 KB]
Wojewódzki Szpital z Krośnie
220x108_3.png [10.02 KB]
Szpital w Tarnobrzegu
220x108_6.png [4.39 KB]

 

Umów bezpłatną konsultację

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć optymalne narzędzia,
które pomogą zautomatyzować procesy i mądrzej zarządzać kosztami.

 

button_czytaj.png [1.28 KB]

HURTOWNIE DANYCH - rotator

Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski