top_bg.jpg [123.67 KB]

TEST obniż koszty materialow

 

Obniż szpitalne koszty zużycia materiałów i sprzętu jednorazowego

 

 

6.jpg [76.64 KB]
Zastanawiasz się, jak usprawnić zarządzanie szpitalnymi kosztami materiałów? Od czego zacząć i jak przeprowadzić w szpitalu plan naprawczy? Pierwszy i najważniejszy krok to uzyskanie stałego wglądu w wiarygodne dane o kosztach materiałów. Umożliwi on optymalne zarządzanie materiałami, bo wyeliminuje poniższe problemy.  

Umów się na bezpłatną konsultację!

 

 

Wyzwania

 

Konieczność podejmowania decyzji zarządczych w warunkach niepełnej informacji

Zarządzanie w oparciu o dane jest główną zaletą transformacji cyfrowej. Jednak przejście od papierowego do elektronicznego ewidencjonowania materiałów nie jest łatwą sprawą. Nawet jeżeli szpital wdrożył odpowiednie narzędzia informatyczne może nie mieć wystarczającego wglądu w dane, jeżeli informacje o zużytych materiałach nie są wprowadzane do systemu precyzyjnie i systematycznie. W rezultacie:
  • tylko część danych znajduje się w systemie,
  • dane aktualne wymieszane są z nieaktualnymi. 

Wysokie koszty zapasów  

Jeżeli w systemie nie ma wszystkich informacji o kupionych i wykorzystanych materiałach nie wiadomo:
  • ile materiałów zużyto na poszczególnych oddziałach,
  • jaki jest dokładny poziom zapasów.
Żeby zabezpieczyć się przed brakiem materiałów personel zwiększa bufory, zamrażając środki finansowe. Przyczynia się to do niepotrzebnego wzrostu kosztów. 

 

 

Czasochłonne raportowanie i generowanie zamówień 

 
Jeżeli system nie zawiera 100% danych o zużytych i zmagazynowanych materiałach:
  • pracownicy spędzają czas na „ręcznym” gromadzeniu i kompilowaniu danych do raportów,
  • generowanie zamówień na materiały i ich realizacja wymaga dużego nakładu pracy po stronie magazynów głównych.

Brak kontroli nad zużywanymi materiałami

 
Szpitale, w których materiały nie są ewidencjonowane w systemie nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób są wydatkowane materiały i mogą tracić nad nimi kontrolę. Jeżeli materiały giną, szpital ponosi koszty tego zjawiska.

 

 

Rozwiązanie

 

Żeby obniżyć szpitalne koszty materiałów i poprawić płynność finansową przejdź na elektroniczną ewidencję materiałów. Podejmij działania, dzięki którym personel będzie chętnie korzystał z systemu informatycznego, a zużycie materiałów będzie w 100% ewidencjonowane elektronicznie.

Umów się na bezpłatną konsultację!

7.jpg [88.89 KB]

 

 

Korzyści

 

14_120.png [6.10 KB]

Zyskaj stały wgląd w stany magazynowe 

Otrzymaj możliwość precyzyjnego określania minimalnego poziomu zapotrzebowania na materiały.

 

13_120.png [7.03 KB]

Obniż koszty zużycia materiałów

Zyskaj kontrolę nad zużyciem materiałów, które stanowią trzecią, co do wielkości pozycję kosztów w szpitalu. Doprowadź do sytuacji, w której będą proporcjonalne do wykonywanych świadczeń.

15.png [4.78 KB]

Popraw płynność

Odzyskaj środki zamrożone do tej pory w zapasach.

12_120.png [5.55 KB]

Usprawnij pracę 

Obsługuj ewidencję materiałów, generowanie zamówień i raportowanie najmniejszym możliwym nakładem pracy. Zminimalizuj liczbę błędów.

 

Etapy prac nad usprawnieniem gospodarki materiałowej

 

2.jpg [39.17 KB]

 
1. Identyfikator barier

 

Zbieramy dane pozwalające na szczegółową analizę kosztów leków, a następnie wielowymiarowo je analizujemy. W ten sposób identyfikujemy przyczyny i źródła zbyt wysokich kosztów czy stanów magazynowych.
Więcej o usłudze audytu.

3.jpg [29.87 KB]

 
2. Projektowanie koncepcji rozwiązania

 

Dowiedz się, co zrobić, żeby efektywniej zarządzać lekami, uszczelnić szpitalne finanse, usprawnić pracę i skuteczniej leczyć. Zyskaj precyzyjne wskazówki, jakie procesy zmodyfikować i w jaki sposób to zrobić – z jakich narzędzi skorzystać i jakie zmiany organizacyjne wprowadzić.
Więcej o projektowaniu koncepcji rozwiązania.

 

 

2.jpg [39.65 KB]

 
3. Wdrożenie koncepcji rozwiązania

 

Zyskaj eksperckie wsparcie na etapie wdrażania nowych rozwiązań i modeli organizacyjnych. Zleć BMM wprowadzenie projektu zmian w życie, by mieć pewność, że przebiegnie ono prawidłowo oraz by ustrzec szpital przed popełnieniem błędów.
Więcej o wdrożeniu koncepcji rozwiązania.

4.jpg [38.24 KB]

 
4. Szkolenia i edukacja

 

Co nas wyróżnia w sposobie prowadzenia szkoleń? Zamiast ograniczać się do wykładów koncentrujemy się na treningach praktycznych, w czasie których pomagamy członkom zespołu nabyć nowe umiejętności i nawyki.
Więcej o szkoleniach.

 

 

5.png [343.45 KB]

 
5. Analiza i rekomendacje

 

Dowiedz się, w których obszarach działań szpitala występują odchylenia od uzgodnionych działań i rezultatów oraz jakie są ich przyczyny. Jakie decyzje zarządcze będą najlepsze w danej sytuacji?
Więcej o analizach i rekomendacjach.

 

 

Umów się z naszym doradcą na bezpłatną konsultację. 

Napisz do nas!

 

kontakt@bmm.com.pl

 

Case studies 

Case study ze Szpitala w Krośnie

Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski