top_bg.jpg [123.67 KB]

Zintegruj dane z wielu źródeł

 

Zyskaj szybki wgląd w kompletne i wiarygodne dane 

 

 

3.jpg [261.14 KB]
Z łatwością analizuj informacje z wielu obszarów biznesowych i generuj raporty na potrzeby rachunkowości zarządczej i zewnętrznej sprawozdawczości

Umów się na bezpłatną konsultację!

 

Czy systemy do obsługi leasingu, wykorzystywane przez Twoją firmę pozwalają na wydajne raportowanie zarządcze i obligatoryjne? 

Stanowi to coraz większe wyzwanie, bo danych do analizy jest coraz więcej – ciągle przybywa informacji dotyczących wniosków i umów leasingowych, spłat, historii klientów i produktów. Pochodzą z wielu źródeł i systemów informatycznych, czasem różnych producentów. Ich integracja i zamiana w czytelne, jednorodne, wiarygodne informacje staje się z punktu widzenia rozwoju biznesu coraz bardziej palącą potrzebą. Brak jej zaspokojenia jest źródłem wielu problemów.
 

Wyzwania

 

Brak kompletnych i wiarygodnych danych, na bazie których można podejmować decyzje zarządcze

Tylko pełnowartościowe dane dają możliwość tworzenia wartościowych raportów i analiz zarządczych. Jeżeli dane, na których bazujesz nie zapewniają pełnego wglądu w sytuację:
  • decyzje zarządcze nie są oparte na danych, co zwiększa ryzyko popełnienia błędu,
  • nie masz pewności czy plany na przyszłość są oparte na realistycznych założeniach,
  • menedżerowie mogą mieć problem z uchwyceniem oraz zrozumieniem zjawisk i procesów w czasie rzeczywistym oraz właściwym zareagowaniem na nie.
 

Pracochłonne raportowanie

Jeżeli dane są rozproszone w wielu oddzielnych systemach i bazach danych:
  • pracownicy spędzają dużo czasu na zebraniu i przygotowaniu danych potrzebnych do analiz zarządczych i zewnętrznego raportowania,
  • w danych występują braki i nieścisłości, które nie jest łatwo uzupełnić,
  • na wygenerowanie raportów potrzeba dużo czasu.

 

Skomplikowana architektura analityczna

Jeżeli nie posługujesz się dobrze wykonaną hurtownią danych, a raporty generujesz z systemu transakcyjnego, niepotrzebnie obciążasz go, spowalniając jego działanie.

 

Rozwiązanie

 

Zleć wdrożenie hurtowni danych, by w pełni wykorzystać posiadane dane do podejmowania decyzji biznesowych. Zintegruj dane z różnych źródeł, by zyskać pełny i wiarygodny obraz sytuacji w firmie. Usprawnij podejmowanie decyzji biznesowych i raportowanie. Dowiedz się więcej o Hurtowniach Danych.
2.jpg [67.17 KB]

 

 

Korzyści

 

i3.png [4.87 KB]

Bazuj wyłącznie na wiarygodnych danych 

Miej pewność, że zaewidencjonowane dane, z których korzystasz są kompletne i w 100% prawidłowe.

i2.png [4.63 KB]

Zyskaj wgląd we wszystkie dane 

Otrzymaj dostęp do zintegrowanych danych z wielu źródeł, systemów, obszarów biznesowych.

16.png [8.56 KB]

Skróć czas raportowania

Jeżeli do tej pory wygenerowanie raportów zajmowało Ci ok. 10-15 minut wdrożenie rozwiązania BMM skróci ten czas do 10-15 sekund. Wypełnij wymogi instytucji kontrolujących i audytujących, związane z raportowaniem, najmniejszym możliwym nakładem pracy.

2_120.png [5.53 KB]

Z łatwością monitoruj i analizuj

Przeglądaj i analizuj dowolne dane dotyczące historii klientów i zmian związanych z nimi danych adresowych, produktów, spłat czy umów. Zyskaj możliwość oceny wydajności wybranych procesów.

 

Etapy prac nad wdrożeniem rozwiązania

 

1. Analiza stanu obecnego
kiedy sprawdzamy, jakimi danymi dysponujesz i jaka jest ich jakość.
2. Projekt rozwiązania
Dowiedz się, co zrobić, żeby zintegrować dane z wielu źródeł i móc analizować duże ilości danych z wielu obszarów biznesowych oraz usprawnić raportowanie.

 

 

3. Czyszczenie danych
Na tym etapie wskazujemy braki danych, eliminujemy błędy (dane poza zakresem), budujemy połączenia oraz ustanawiamy relacje między danymi z różnych źródeł. Na koniec weryfikujemy prawidłowość danych podczas zasilania. 
4. Budowa struktur danych i zasilania
Tworzymy mechanizmy, które przyśpieszają i ułatwiają opracowywanie raportów, analizę, wyciąganie wniosków oraz podejmowanie decyzji. Na podstawie przygotowanych źródeł danych i Twoich wymagań tworzymy szablony raportów, które będą wykorzystywane przez docelowych użytkowników biznesowych.

 

 

5. Testy
Zbieramy informację zwrotną po wdrożeniu hurtowni danych i na jej podstawie proponujemy, co jeszcze zmodyfikować w sposobie działania hurtowni danych.
6. Uruchomienie produkcyjne
następuje wtedy, kiedy rozwiązanie w pełni realizuje wyznaczone cele.
 

 

 

LO1_2424-web.jpg [326.96 KB]

Umów się z naszym doradcą na bezpłatną konsultację. 

Napisz do mnie!

Andrzej
Dyrektor Jednostki Biznesowej Przedsiębiorstwa

 

kontakt@bmm.com.pl

 

Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski