top_bg.jpg [123.67 KB]

IC Pen i długopisy cyfrowe w ZOZ Nr 2 w Rzeszowie

zoznr2 logo.png [10.36 KB]

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie działa od ponad 70 lat. Obecnie posiada ponad 40 placówek medycznych w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie powiatu rzeszowskiego.

Z Podstawową Opieką Zdrowotną dociera do blisko 100 tyś. pacjentów, a z opieką specjalistyczną do kolejnych 75 tyś. osób.

 

W związku z dynamicznym rozwojem, jednostka generuje i przetwarza dużą ilość dokumentów. Placówka postanowiła usprawnić ten obszar poprzez zastosowanie systemu IC Pen z długopisami cyfrowymi.

Dzięki IC Pen pacjenci będą mogli uzupełniać dokumentację medyczną w tradycyjnej postaci papierowej, natomiast używany do tego celu długopis cyfrowy automatycznie przenosić będzie dane z kartki papieru do systemu informatycznego. 

Technologia będzie wykorzystywana m.in. do wypełniania deklaracji i zgód pacjentów.

Obecnie jednostka została wyposażona w 50 długopisów. Na początek z rozwiązania będą mogli korzystać pacjenci i pracownicy w kilkudziesięciu oddziałach. Docelowo rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie we wszystkich placówkach należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie.

 

 

„Zdecydowaliśmy się na wdrożenie IC Pen, aby usprawnić proces rejestracji pacjentów. Zastosowane rozwiązanie pozwoli znacznie ograniczyć liczbę generowanych dokumentów w formie papierowej i zredukować ilość przechowywanej dokumentacji medycznej„– podkreśla Marcin Czarnota, Szef Działu IT w ZOZ nr 2 w Rzeszowie.

„Warto podkreślić, ze jesteśmy pierwszą placówką na Podkarpaciu, która wdrożyła tego typu innowacyjne rozwiązanie. Mamy nadzieję, że będziemy placówką referencyjną, na której wzorować się będą inne zakłady opieki zdrowotnej z naszego regionu” – mówi Ewa Skoczyńska, Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych.

zdjecie.jpg [144.10 KB]

IT solution.png [12.10 KB]

IC Solutions jest producentem technologii umożliwiającej jednoczesne tworzenie dokumentów w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Digitalizacja odbywa się w sposób automatyczny bez używania skanerów czy tabletów. System IC Pen z długopisami cyfrowymi ogranicza zużycie papieru i pomaga chronić środowisko naturalne. Jednocześnie jest w pełni zrozumiały dla każdego z pacjentów, niezależnie od wieku, czy zaznajomienia z nowoczesnymi technologiami, dzięki narzędziom jakimi są tradycyjna kartka papieru i długopis. Rozwiązanie stosowane jest na rynku polskim oraz zagranicą – poza szpitalami funkcjonuje również w administracji, bankowości, czy przemyśle.


 Rozwiązanie stosowane jest w szczególności do:
  • gromadzenia i katalogowania danych;
  • wymiany informacji pomiędzy oddziałami, personelem, laboratorium i lekarzami;
  • przesyłania danych z karetek do oddziałów ratunkowych;
  • sporządzania dokumentów off-line;
  • przechowywania i przesyłania poufnych danych.

 

 

formularz.png [122.80 KB]

 

„Cieszymy się, że do grona użytkowników systemu IC Pen dołączył ZOZ 2 w Rzeszowie. Od lat działamy na rynku medycznym, gdzie nasze rozwiązanie z długopisami cyfrowymi, doskonale sprawdza się przy podpisywaniu i wypełnianiu szeregu dokumentów medycznych. Dzięki bardzo dobrej współpracy z partnerem jakim jest BMM wdrożenie w ZOZ 2 w Rzeszowie przebiegło bardzo  sprawnie. BMM jest jednym z najbardziej profesjonalnych partnerów, z jakimi współpracujemy w obszarze rynku medycznego. Jego wysoko wykwalifikowany zespół i sprawna komunikacja z pewnością przełożą się na dalszą owocną współpracę.

Jesteśmy też przekonani, że decyzja ZOZ 2 Rzeszów o wyborze systemu IC Pen pozwoli na oszczędność czasu i pieniędzy po stronie jednostki medycznej, a dalsza trójstronna współpraca będzie przebiegać w sposób satysfakcjonujący dla każdej ze stron.” - mówi dr Rafał Witkowski, founder, CTO w IC Solutions.

 

 

 

 

BMM, który jest partnerem IC Solutions oraz dostawcą rozwiązań informatycznych do Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie wspierał realizację tego projektu od strony wdrożeniowej.  Jednym z elementów projektu była integracja rozwiązania IC Pen z systemem HIS. Prace instalacyjne zostały poprzedzone analizą potrzeb klienta oraz spotkaniami analitycznymi ze specjalistami. Przeprowadzona została również wizyta w jednostce referencyjnej, która z narzędzia korzysta od wielu lat. Po dostarczeniu sprzętu i instalacji oprogramowania pracownicy przeszli szkolenia z obsługi długopisów oraz współpracującego z nimi systemu.

„Samo wdrożenie było dla Nas nowością – do tej pory nie realizowaliśmy tego typu integracji.

Nasi Konsultanci poza uruchomieniem samej integracji – wspierali firmę IC Solutions podczas przygotowywania formularzy niezbędnych do prawidłowego działania całego systemu.

Podczas realizacji wdrożenia mieliśmy okazję przekonać się, że największą zaletą rozwiązania IC Pen jest to, że pacjent uzupełnia dokument w formie papierowej – a aplikacja z automatu digitalizuje całość do postaci elektronicznej oraz załącza do dokumentacji medycznej pacjenta w systemie AMMS” – komentuje Mirek, kierownik projektu po stronie BMM.

 

Jednostki zainteresowane rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu: 

 


Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski