top_bg.jpg [123.67 KB]

Szpital w Nowej Dębie zaczął pracować na nowej wersji oprogramowania Bloku Operacyjnego

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, postawił na aktualizację systemu do obsługi Bloku Operacyjnego. 

 

Szpital posiada jeden blok operacyjny składający się z dwóch sali operacyjnych. Przed rozpoczęciem projektu blok operacyjny obsługiwany był w systemie InfoMedica. Pozostałe procesy np. izba przyjęć, oddziały, poradnie obsługiwane były w systemie AMMS. Głównym celem szpitala było ujednolicenie systemu, na którym pracuje personel medyczny. Całościowe przejście na jeden system AMMS pozwoliło usprawnić pracę i unikać konieczności przełączania pomiędzy systemami.

 

 

„Korzyści wynikające z  przejścia na  BO AMMS to przede wszystkim spójność danych oraz zmniejszenie liczby błędów w trakcie wprowadzania informacji. System  wymusza na użytkownikach systematyczność pracy. Daje możliwość prowadzenia statystyk z zabiegów operacyjnych. Pozwala na uściślenie kontroli nad zużyciem materiałów jednorazowych oraz leków.”mówi Tomasz Białek dyrektor ds. lecznictwa

 5.png [1.23 MB]

 

 
Dyrekcji szpitala zależało również na wprowadzeniu skutecznego systemu planowania. Dzięki wdrożeniu modułu Blok Operacyjny zarząd monitoruje plan pracy i obciążenie pracowników oraz harmonogram sali operacyjnych. Daje to możliwość optymalnego wykorzystania zasobów. Dzięki standardowym tekstom i szablonom pracownicy mają ułatwione opisywanie zabiegów. Szpital zyskał również funkcjonalność bezpośredniego zlecania badań z modułu Blok Operacyjny do Laboratorium, Banku Krwi i Patomorfologii.
 
Projekt wdrożenia systemu w szpitalu objął m.in.: uruchomienie Bloku Operacyjnego AMMS, konfigurację traktu porodowego, konfigurację współpracy Bloku Operacyjnego z apteczką oddziałową, konfigurację grup uprawnień dostępowych, weryfikację i konfigurację listy zabiegów stosowanych na Bloku Operacyjnym, konfigurację szablonów pism wydruku, konfigurację magazynku depozytów Bloku Operacyjnego oraz konfigurację słowników.
 
Realizacja projektu objęła również szkolenie z modułu Blok Operacyjny przeprowadzone wśród grupy lekarzy i pielęgniarek. W ramach szkoleń zostały przeprowadzone konsultacje stanowiskowe dla wybranych liderów.
 
Zakończenie projektu sukcesem jest efektem partnerskiej współpracy pomiędzy pracownikami BMM i szpitala. Doświadczenie wdrożeniowców BMM oraz zaangażowanie ze strony klienta pozwoliły na sprawne wdrożenie rozwiązania.

Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski